• Đối với khách hàng mập – thấp: Lựa chọn size theo thông số cân nặng
  • Đối với khách hàng ốm – cao: Lựa chọn size theo thông số chiều cao
  • Bảng size của Meepo Uniform mang tính chất tham khảo, một số trường hợp đặc biệt về chiều cao hoặc cân nặng Meepo Uniform sẽ tư vấn chi tiết hơn cho khách hàng

  • Đối với khách hàng mập – thấp: Lựa chọn size theo thông số cân nặng
  • Đối với khách hàng ốm – cao: Lựa chọn size theo thông số chiều cao
  • Bảng size của Panda Uniform mang tính chất tham khảo, một số trường hợp đặc biệt về chiều cao hoặc cân nặng Panda Uniform sẽ tư vấn chi tiết hơn cho khách hàng

  • Đối với khách hàng mập – thấp: Lựa chọn size theo thông số cân nặng
  • Đối với khách hàng ốm – cao: Lựa chọn size theo thông số chiều cao
  • Bảng size của Meepo Uniform mang tính chất tham khảo, một số trường hợp đặc biệt về chiều cao hoặc cân nặng Meepo Uniform sẽ tư vấn chi tiết hơn cho khách hàng